Skip to content

Final Master thesis and degree

 


2016

Joan Subirana Puigcasas

Formulació de distàncies de seguretat per a la gestió d'emergències de fuites de gasos liquats mitjançant eines CFD

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor and Eulàlia Planas
Defended: September, 2016

 

Víctor Barranco Medina

Validació de l’eina de simulació FLACS per a la predicció de fuites inflamables

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Defended: June, 2016

 

Daniel Pons

Disseny d’escenaris de simulació CFD d’incendis d’incendis per al dimensionament de distàncies de seguretat en la interfície urbano-forestal

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Defended: June, 2016

 

Jorge Fanlo Alquezar

Desenvolupament d'un escenari de simulació CFD per a l'estudi de la vulnerabilitat de la Interfase Urbano-Forestal als incendis

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor and Oriol Ríos
Defended: June, 2016

 

Martí Bultó Puig

Estudi experimental de la dinàmica del foc confinat en base als principals indicadors de risc d'incendi urbà

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor and Oriol Ríos
Defended: June, 2016

 


2015

Eva Rioja Peñaranda

Evaluación de la variación diária y estacional de las concentraciones atmosféricas de metano en el Delta del Ebro

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Alba Àgueda and Elsa Pastor
Defended: April, 2015

 


2014

Beatriu Corberó Molina

Anàlisi de la reacció i resistència al foc de diferents materials constructius a partir de proves experimentals a gran escala

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Defended: December, 2014

 


2013

Marta Ros Fernández

Adaptació de la composició química de les peces metàl·liques de marroqueria a les normatives internacionals vigents

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: May, 2013

 

Alan Guix Pujolar

Desenvolupament d'una metodologia per la detecció i el càlcul d'àrees cremades en boscos de boira tropicals i pastures d'alta muntanya dels Andes

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas and Elsa Pastor
Defended: December, 2013

 

Jeannette Delgadillo Vargas

Diseño de una instalación versátil para el estudio hidrodinámico de lechos de combustibles forestales

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas
Defended: April, 2013

 

Diana Tarragó clivillé

Estudi de la capacitat predictiva del simulador WFDS per a l’avaluació d’incendis forestals a escala de laboratori

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor and Eulàlia Planas
Defended: July, 2013

 


2011

Julián Cabanillas Alonso

Anàlisi comparatiu del risc de les aigües de depuradora a Catalunya mitjançant el procediment COMMPS i un sistema d'inferència difusa

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: November, 2011

 

Edgar Pujolasus Fructuoso

Desenvolupament d'un model basat en la lògica difusa per a l'avaluació del risc dels retardants de flama bromats en ecosistemes aquàtics d'Amèrica Llatina

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: May, 2011

 

Stefano Betrò

Environmental Risk Assessment of Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) and Hexabromocyclododecane (HBCD) in Ebro River Basin

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: February, 2011