Skip to content

You are here: Home / Education / Final Master thesis and degree

Final Master thesis and degree

 

 2021

Marco Zappone

Analysis of jet-fire impingement on pipelines by means of CFD simulations

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas
Data de lectura: January 2021

 

 2020

Judit Fortet

Study of windows' vulnerability in the WUI using CFD Tools

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas,  Elsa Pastor
Data de lectura: July 2020

 

Julia Zapata

Sheltering Effectiveness Within a House During Wildland Fires

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs

Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas, Alba Àgueda
Data de lectura: July 2020

 

Ismael Shihadeh

Estudi per a la proposta d'una corba d'incendi per a projectes de disseny prestacional en aparcaments

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs

Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas 
Data de lectura: June 2020

 

Carme Gil

Estudi experimental de la dinàmina  d'un incendi de bateries d'ió-liti

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs

Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas, Elsa Pastor
Data de lectura: June 2020

 

Guillermo Ballester

FDS Scenario set-up for VUI fire simulations

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs

Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas, Elsa Pastor
Data de lectura: June 2020

 

Giulio Supporta

Fire protection for jet fire impingement in pipelines

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs

Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulàlia Planas, Elsa Pastor
Data de lectura: June 2020

 

 2019

David Andrés

Análisis de modelos computacionales para el estudio de tanques afectados por un incendio

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Elsa Pastor, Alba Àgueda
Data de lectura: October 2019

 

Asier Baizán

Dispositivos de alivio de presión. Verificación de los elementos de seguridad ante escenarios de sobrepresión en una instalación de proceso

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Eulalia Planas, Muñoz Messineo, Miguel Ángel
Data de lectura: October 2019

 

Carolina  Zamperoni

Evaluation of the capacity of CFD FLACS Code to simulate industrial furnaces

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) - Campus Diagonal Besòs
Departament d'Enginyeria Química 

Director/s: Alba Àgueda, Eulàlia Planas
Data de lectura: July 2019

 

Alessia Cavini

Design and set-up of a data acquisition System for jet fire monitoring

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Data de lectura: April 2019

 

 2018

Giovanni Toscano

Risk analysis of ammonia pipelines

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Joaquim Casal, Elsa Pastor
Data de lectura: February 2018

 

Juan Carlos Bueno

Analysis of ventilation effect on fires occurred in industrial warehouses using FDS simulation tool

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas, Oriol Rios
Data de lectura: May 2018

 

Jesús Martín

Anàlisis histórico de dispersión de fuges tóxicas: evaluación de metodologías para la determinación de las zones de alerta e intervención

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Data de lectura: July 2018

 

 2017

Marc Pahissa

Simulació d’incendis en aparcaments soterrats, aplicació de tècniques de disseny prestacional

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Eulàlia Planas
Data de lectura: July 2017

 

Josep Galí

Validació del simulador FLACS per anàlisis de risc per dolls de foc d’hidrocarburs

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor 
Data de lectura: July 2017

 

Josep Galí

Validation of FLACS code for risk analysis of hydrocarbon jet fires

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Borja Rengel
Data de lectura: July 2017

 

Carlos Arriola

Anàlisi de risc d’infrastructure portuàries de GNL

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Joaquim Casal
Data de lectura: July 2017

 

 

Brais Gómez

Validation of FLACS code for risk analysis of hydrocarbon pool fires

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas, Elsa Pastor
Data de lectura: July 2017

 

Ana García

Risk analysis of LPG tanks at the wildland-urban interface

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas , Elsa Pastor
Data de lectura: July 2017

 

Sara Canosa

Combustión y resistencia al fuego de contenedores de basura

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas
Data de lectura: October 2017

 

2016

Joan Subirana Puigcasas

Formulació de distàncies de seguretat per a la gestió d'emergències de fuites de gasos liquats mitjançant eines CFD

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Eulàlia Planas
Data de lectura: October 2016

 

Arnau Molas

Simulació d'incendis en naus industrials mitjançant OZONE

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Mario Valero, Eulàlia Planas
Data de lectura: September 2016

 

Aleix Roig

Metodologia per a la investigació d'incendis, acompanyada d'un cas pràctic

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Eulàlia Planas
Data de lectura: July 2016

 

Víctor Barranco Medina

Validació de l’eina de simulació FLACS per a la predicció de fuites inflamables

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Data de lectura: June 2016

 

Daniel Pons

Disseny d’escenaris de simulació CFD d’incendis d’incendis per al dimensionament de distàncies de seguretat en la interfície urbano-forestal

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Data de lectura: June 2016

 

Jorge Fanlo Alquezar

Desenvolupament d'un escenari de simulació CFD per a l'estudi de la vulnerabilitat de la Interfase Urbano-Forestal als incendis

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Oriol Ríos
Data de lectura: June 2016

 

Martí Bultó Puig

Estudi experimental de la dinàmica del foc confinat en base als principals indicadors de risc d'incendi urbà

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor, Oriol Ríos
Data de lectura: April 2016

 


2015

Eva Rioja Peñaranda

Evaluación de la variación diária y estacional de las concentraciones atmosféricas de metano en el Delta del Ebro

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Alba Àgueda and Elsa Pastor
Defended: April, 2015

 


2014

Beatriu Corberó Molina

Anàlisi de la reacció i resistència al foc de diferents materials constructius a partir de proves experimentals a gran escala

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor
Defended: December, 2014

 


2013

Marta Ros Fernández

Adaptació de la composició química de les peces metàl·liques de marroqueria a les normatives internacionals vigents

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: May, 2013

 

Alan Guix Pujolar

Desenvolupament d'una metodologia per la detecció i el càlcul d'àrees cremades en boscos de boira tropicals i pastures d'alta muntanya dels Andes

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas and Elsa Pastor
Defended: December, 2013

 

Jeannette Delgadillo Vargas

Diseño de una instalación versátil para el estudio hidrodinámico de lechos de combustibles forestales

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Eulàlia Planas
Defended: April, 2013

 

Diana Tarragó clivillé

Estudi de la capacitat predictiva del simulador WFDS per a l’avaluació d’incendis forestals a escala de laboratori

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Elsa Pastor and Eulàlia Planas
Defended: July, 2013

 


2011

Julián Cabanillas Alonso

Anàlisi comparatiu del risc de les aigües de depuradora a Catalunya mitjançant el procediment COMMPS i un sistema d'inferència difusa

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: November, 2011

 

Edgar Pujolasus Fructuoso

Desenvolupament d'un model basat en la lògica difusa per a l'avaluació del risc dels retardants de flama bromats en ecosistemes aquàtics d'Amèrica Llatina

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: May, 2011

 

Stefano Betrò

Environmental Risk Assessment of Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE) and Hexabromocyclododecane (HBCD) in Ebro River Basin

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Departament d'Enginyeria Química - ETSEIB

Director/s: Rosa Maria Darbra
Defended: February, 2011