Skip to content

Post graduate formative courses

Curs de Simulació d'Incendis: FDS i PYROSIM Aplicats al Disseny PrestacionalsDescripció:

Les eines de simulació computacional ofereixen la possibilitat d’implementar solucions alternatives al codi prescriptiu per a resoldre problemes de protecció contra incendis. Amb una bona capacitació en el seu ús i entenent-ne les limitacions i fortaleses, podem recrear de forma fidedigne escenaris complexos i avaluar-ne, quantitativament les solucions implementades.

Objectius:

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús del simulador FDS i de l’eina Pyrosim (que facilita l’elaboració dels models a simular amb FDS) amb la finalitat d’utilitzar-los com a eina de treball en l’aplicació del disseny basat en prestacions.

El curs va dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar-se en l’ús del simulador FDS.

Continguts:

LA SIMULACIÓ D’INCENDIS EN LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

•Conceptes claus en la modelització
•Introducció a la turbulència
•Requeriments de hardware i instal·lació de programari
•Modelització CFD

BASES DEL DISSENY BASAT EN PRESTACIONS (Performance-Based Design, PBD)

•Introducció, bases i etapes del disseny basat en prestacions
•Guies de PBD existents actualment a nivell internacional
•Objectius del disseny basat en prestacions aplicat a Catalunya
•El cas del PBD Catalunya i exemples d’aplicacions.

FIRE DYNAMICS SIMULATOR

•Categories de comandes d’FDS
•Mallat i Geometria
•Crear focs, combustibles i estratègies de simulació
•Condicions de contorn
•Outputs principals i altres comandes
•Smokeview i anàlisi quantitativa dels resultats
•Tècniques de paral·lelització i eficiència computacional

PYROSIM: INTRODUCCIÓ A L’EINA

•Generar models, Importar i crear geometria i generar mallats
•Condicions de contorn
•Simular casos: incendi, ventilació forçada, detecció, supressió, etc.
•Post-procés: controladors, resultats, anàlisi i verificació

PYROSIM: APLICACIONS PRÀCTIQUES

•Projecte integral: Grosse Tonhalle
•Propagació en façanes

Professorat: UPC, experts convidats. Coordinació: Eulàlia Planas.

Matrícula: 1000€ (800€ entitats col·laboradores CLÚSIC, 650€ Socis CLÚSIC)

Places limitades: 20

Informació: PDF

Inscription: CLOSE


Curs de Simulació d'Evacuacions i Comportament Humà en Cas d'Incendi

Descripció:

Les eines de simulació computacional d’una evacuació ofereixen la possibilitat d’implementar solucions alternatives al codi prescriptiu per a resoldre problemes de protecció contra incendis. Amb una bona capacitació en el seu ús i entenent-ne les limitacions i fortaleses, podem estimar d’una forma realista els temps per assolir una zona segura així com analitzar les possibles interaccions amb els efectes de l’incendi.

Objectius:

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús dels simuladors d’evacuacions així com presentar els principis teòrics del camp del comportament humà i els diferents elements a tenir en compte per simular correctament una evacuació.

El curs va dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar-se en l’ús del simulador més avançats.

Continguts:

BASES DE L’EVACUACIÓ

•Introducció general al curs
•Bases del comportament humà davant el foc
•Simulació d’evacuacions i Performance-Based Design (PBD)
•Simulació de la geometria, pre-evacuació, moviment i fluxos
•Incertesa en la simulació
•Verificació i Validació

PATHFINDER

•Introducció al Simulador
•Crear la geometria i domini
•Crear Ocupants
•Analitzar el model d’entrada
•Simular
•Outputs. Analitzar resultats

CASOS PRÀCTICS I ALTRES SIMULADORS

•Introducció al simulador Legion
•Cas Pràctic amb Legion
•Casos pràctics amb Pathfinder

Professorat: Enrico Ronchi, Ramón Toldrà, Coordinació: Eulàlia Planas.

Matrícula: 600€ (500€ entitats col·laboradores CLÚSIC, 450€ Socis CLÚSIC)

Places limitades: 20 (Inscriptions open until 29 of May of 2019)

Informació: PDF

Inscription: CLOSE